Wat is de islam?

De islam is een godsdienst waarbij men gelooft dat er geen god is behalve Allah en dat Hij alles en iedereen heeft geschapen. Ook heeft Hij boeken en profeten naar de aarde gezonden om de mensen te leren wat goed en kwaad is. Adam is de eerste profeet die door Allah is gezonden. Allah heeft ook andere profeten gezonden. Zo heeft Hij David, Mozes en Jezus benoemd tot profeet en heeft Hij hen de opdracht gegeven om Zijn boeken te openbaren. Mohammed (vrede zij met hem) is de laatste profeet die door Allah is gezonden. Na hem komen er geen profeten meer. Hij heeft de opdracht gekregen om de Koran te openbaren. Er is dus één god die de Thora, Bijbel en Koran heeft gezonden. Allah heeft deze boeken gezonden zodat mensen het juiste pad vinden en een deugdzaam leven leiden. Door het juiste pad te volgen, kun je het geluk vinden: zowel in dit leven als in het leven na de dood.