HDV Zaandam Kadın Kolları

Camilerimizi korumak için,
Din, Dil ve Kültürümüz için,
Daha kaliteli faaliyetler için,
Yepyeni projeler için,
Hep birlikte daha iyiye…

Kadın Kolları Kur’an-ı Kerim dersleri, Tefsir dersleri, Dini sohbet, Çay saati, Spor, Bayanlara/Çocuklara yönelik programlar, Velilere bilgilendirmeler, Hocalara seminer, Gezi düzenleme, Camiler arası Kadın Kolları toplantıları, El sanatları kursları: Dikiş kursu. Şeker hamurlu yaş pasta kursu faaliyetleri ile hem topluma hem camimize nezih ortamda katkıda bulunmaktadırlar.

Genç Kızlar Kolu faaliyetleri: Kuran-ı Kerim dersleri, Sohbet, Kaynaşma programları, Çocuk kulubü, Geziler, Milli ve dini günlerde program hazırlamak, Kuran-ı Kerim derslerinde hocalara yardım etmek.

AYETLER:
“Allah’ın mescitlerini ancak Allah’a ve ahiret gününe inanan, namazı kılan, zekatı veren ve Allah’tan başkasından korkmayan kimseler imar ederler. İşte hidayet üzere oldukları umulanlar bunlardır.” (Tevbe 18)
“Ta ilk gününden temeli takva üzerine kurulan mescit, elbette içinde namaza durmana daha layıktır. Onun içerisinde temizlenmeyi seven kişiler vardır.” (Tevbe 108)

HADİSLER:
“Kim Allah için bir ev inşa ederse (mescit yaparsa) Allah da cennet’te onun için bir ev yapar.” (Buhari, Salat 65, Müslim, Mesacid 4)
‘’Her kim varlığını Hakk’a ibadete ve O’nun yolunda hizmete adarsa, Cenab-ı Allah da o kulunun her ihtiyacını karşılar ve onu hiç ummadığı yerlerden rızıklandırır. Kim de tamamen dünyaya dalar, Rabbini unutursa, Allah da onu dünya yurdunun sıkıntı ve meşakkatleriyle başbaşa bırakır.’’ (Mecmeu’z-zevâid, 10/303; Taberâni)
“Allah yolundaki bir toz ile cehennem ateşinin dumanı bir kulun içinde ebedî olarak bir arada bulunmaz. İman ile cimrilik de bir kulun kalbinde ebediyyen birleşmez.” (Müstedrek, 2/82)
“Mescidler yeryüzünde Allah’ın evleridir. Gökteki yıldızların yer ehlini aydınlattıkları gibi, onlar da gök ehlini aydınlatırlar.” (Heysemi, Mecmeuz-Zevaid 117)
“Bir kimsenin mescide alakasını görürseniz, onun mü’min olduğuna şehadet edin, zira Cenab-ı Hak şöyle buyuruyor:
“Allah’ın mescitlerini ancak Allah’a ve ahiret gününe inananlar imar ederler.” (Tirmizi, Tefsir, Sure 2. H. No 3092)
“Bir kimse evine gelene nasıl ikramda bulunursa, Allah’da evine (camiye) gelene özel ikramda bulunur. (Sahih-i Buhari Cilt 2, sayfa 625)